Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ 2014

Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ

media__rating-imdb   7.327/10 Người Dùng
Bắt đầu từ năm 2016, virus ALZ-113 đã làm sụp đổ nền văn minh của loài người, dẫn đến lệnh thiết quân luật, tình trạng bất ổn dân sự và sự sụp đổ kinh tế của mọi quốc gia.
 Phát Hành : 2014-07-08
 Thời Gian Chạy : 131 Phút  Tải xuống Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ Mb/s

  Tải xuống Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ Mb/s

  Tải xuống Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ Mb/s

Đề xuất Phim

VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE VIONE