Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1973-06-15
Nơi Sinh : Albuquerque, New Mexico, USA
Còn được Biết đến Như : Neil Harris, Νιλ Πάτρικ Χάρις, NPH, Neal Patrick Harris, Neal Harris, 닐 패트릭 해리스, 尼尔·帕特里克·哈里斯, 尼爾·派屈克·哈里斯

Danh Sách Phim Của Neil Patrick Harris