Charles Bronson

Charles Bronson

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1921-11-03
Nơi Sinh : Ehrenfeld, Pennsylvania, USA
Còn được Biết đến Như : Charles Dennis Buchinsky, Le Sacre Monstre, Karolis Bučinskis, Karolis Dionyzas Bučinskis

Danh Sách Phim Của Charles Bronson