Ray Wise

Ray Wise

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1947-08-20
Nơi Sinh : Akron, Ohio, USA
Còn được Biết đến Như : Raymond Herbert Wise

Danh Sách Phim Của Ray Wise