Nicholas Turturro

Nicholas Turturro

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1962-01-29
Nơi Sinh : New York City, New York, USA
Còn được Biết đến Như : Nick Turturro, 尼古拉斯·特图罗

Danh Sách Phim Của Nicholas Turturro