Temuera Morrison

Temuera Morrison

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1960-12-26
Nơi Sinh : Rotorua, North Island, New Zealand
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Temuera Morrison